Netwerkorganisatie

Samenwerking

Pro-Plus Personal Coaching kiest er voor expertise en mankracht in te schakelen via ons eigen grote netwerk. Dat netwerk bestaat uit samenwerkende zelfstandige specialisten (ZZP-ers) waarmee we al jarenlang goede ervaringen hebben.

Dat gebeurt voor:

 • kwaliteitsverbetering: door inzet van specialisten op een bepaald gebied of gericht op specifieke doelgroepen;
 • kwantiteitsversterking: hierdoor kunnen we grotere opdrachten aannemen en uitvoeren. Tevens is de continuïteit beter gewaarborgd.

Binding/verbondenheid

De specialisten of derden die betrokken worden in onze trajecten delen onze uitgangspunten zoals verwoord op onze website. Zij zijn ons visitekaartje bij onze opdrachtgevers.

Praktisch

 • Bij re-integratiebegeleidingen gaat het om complexe problematiek bij mensen die vanuit een bijstandssituatie begeleid worden.

Voorkomende problemen kunnen liggen op het vlak van:

 • mentale en fysieke begrenzingen
 • sociaal isolement
 • sociale en werknemersvaardigheden
 • administratie/financiën
 • woonsituatie
 • alleenstaand ouderschap
 • Nederlandse taalbeheersing
 • verslavingsproblematiek

Door het inhuren van of het sparren met specialisten op deelgebieden, wordt het probleem multidisciplinair aangepakt. Mensen worden begeleid in het zelfstandig leren oplossen van hun problemen.

 • Ook bij andere grote en complexe begeleidingstrajecten zoals outplacement en job coaching is via ons netwerk kwantitatieve en kwalitatieve versterking mogelijk.
 • Met het aanbieden van een breder pakket dienstverlening wordt mediation en het begeleiden van groepsvormingsprocessen eveneens realiseerbaar.

Regiefunctie

In alle bovengenoemde processen en activiteiten blijft Pro-Plus Personal Coaching de eindverantwoordelijkheid dragen en de noodzakelijke regiefunctie uitoefenen.