Onze aanpak

Op deze manier werken wij het liefst:

  • Coachen betekent voor ons “het even meelopen op je levenspad”. Je krijgt duurzaam inzicht en vertrouwen in jezelf. Werk krijgt een nieuwe betekenis en inhoud.
  • “Gelijkwaardigheid” is voor ons het woord dat aan de basis ligt van elke begeleiding. Vertrouwen in elkaar en in het te behalen resultaat zijn absolute randvoorwaarden.
  • Iedere oplossing zit in de basis van de persoon zelf. Wij dragen op onze manier een steentje bij door die oplossing zichtbaar te maken voor de betrokkene. Zodat hij of zij hierop leert vertrouwen en er vervolgens mee aan de slag gaat.
  • Het resultaat telt en niet een vaste methodiek die wordt toegepast. Dat is hooguit een middel om het gestelde doel te bereiken. Wat dat betreft is iedere begeleiding maatwerk. Voor ieder individu is er dan ook een op hem of haar gericht actie- en stappenplan.

Voor ons geldt dat ieder effect van de begeleiding, ieder resultaat, duurzaam en kwalitatief hoogwaardig moet zijn. Zodanig dat degene die begeleid wordt het voortaan zelf kan. Voor minder gaan we niet!